Prvky zahradní architektury, kamenné koryta a květináče, kamenné šlapáky, kamenné stoly...
Váš košík: 0,-

Kde lze naše produkty koupit
Barevnice
Reference klientů

MELMENT L10/40 --- s u p e r p l a s t i f i k á t o r
Toto zboží není standardně skladem a je dostupné pouze na objednávku!

Cena za 1kg: 82.00,- ks:
Cena za 20: 0.00,- ks:
Cena za 25: 0.00,- ks:

MELMENT je ztekucující přísada betonových a maltových směsí na bázi melaminformaldehydové pryskyřice. MELMENT je výrobek, který zahájil éru přísad zahrnutých pod pojem superplastifikátory, je vyvinutý a vyráběný firmou SKW TROSTBERG. Použití MELMENT se používá při výrobě prefabrikátů, předpjatého betonu, monolitických betonových konstrukcí, lehkého betonu, průmyslových a spec. podlah, (např. pro podlahové topení), správkových hmot a suchých maltových a betonových směsí. - Umožňuje vyrábět betony vysokých pevnostních značek ze směsí tekuté konzistence při relativně nízké dávce cementu. - Zvyšuje nejen pevnost, ale i vodotěsnost a odolnost betonu vůči klimatickým a chemickým vlivům. - Pokud se jeho ztekucující účinek využije ke snížení záměsové vody, zvyšuje počáteční i konečné pevnosti betonu. To umožňuje efektivnější využití forem a snížení nebo odstranění nákladů na UTB ohřev nebo snížení dávky cementu. - Umožňuje snížení potřeby hutnící energie. - Zlepšuje čerpatelnost betonové směsi, přičemž i tekutá směs si zachovává soudržnost bez segregace kameniva a odlučování vody. - Nezvyšuje obsah vzduchu při míchání betonové směsi. - Neovlivňuje negativně záměrné provzdušnění směsi vyvolané provzdušňovací přísadou. - Zlepšuje vzhled betonu, nemění barvu betonu a je tedy vhodný pro bílý a barevný beton. - Je nehořlavý a fyziologicky neškodný. - Neobsahuje chloridy a je vhodný do vyztužených a předpjatých betonů.